Enklere innbyggertjenester, redusert menneskelig innsats

Digital medarbeider topper laget – og har store vekstambisjoner

Easier to apply for motorized traffic in Norway

Nå blir det enklere å søke om motorferdsel

Nordreisa kommune tar i bruk kunstig intelligens – ny versjon av forenklet barnehageopptak

Teknologitrender kan ikke redde oss

Proaktive tjenester er framtiden!

Vår første tjeneste er på lufta i Nordreisa og Skjervøy kommune

En enkel beskrivelse på hvordan vi i Digital Medarbeider AS jobber

Tre gode tips til digital utvikling i helse- og omsorgsektoren

Robotene etterlyses – her er de!

Menu