Proaktive tjenester er framtiden!

Nordreisa kommune i Nord-Troms er første kommune til å levere proaktive tjenester til sine innbyggere. I mars tilbudte kommunen forenklet barnehageopptak til foreldre som søker om barnehageplass for første gang.

At tjenesten er proaktiv betyr at foreldrene kun trenger å respondere på hvorvidt de ønsker barnehageplass. De slipper å skrive ut og fylle inn en syv sider lang søknad. Nesten alle innbyggere som åpnet meldingen de mottok om muligheten for å bruke det forhåndsfylte søknadsskjemaet tok det i bruk. Tjenesten er basert på skjemaer fra KF og med Digital Medarbeider som leverandør av tjenesteutvikling og fagsystem.

Digital Medarbeider har som målsetting å redesigne alle lovpålagte kommunale tjenester. Dette vil føre til at innbyggerne slipper å fylle inn en rekke skjemaer med informasjon som det offentlige allerede har om dem. En enklere hverdag for innbyggere og ansatte!

Nordreisa kommune er nå nominert til digitaliseringsprisen som skal deles ut 11. juni for sin nye tjeneste for barnehageopptak. Lenke til Digitaliseringsprisen: https://www.difi.no/opplaeringstilbud/digitaliseringskonferansen/digitaliseringsprisen

Kommuner kan nå forflytte seg fra skjemavelde til proaktive innbyggertjenester
Digital Medarbeider utvikler tjenester som gjenbruker allerede tilgjengelig informasjon i kommunene, slik at innbyggerne slipper å sende inn informasjon om seg selv mer enn én gang. Digital Medarbeider er nå i gang med å gjennomgå hvordan bydel Nordre Aker i Oslo kommune jobber med pleie og omsorg. I løpet av høsten skal det lanseres en automatisert og proaktiv tjeneste for søknad om trygghetsalarm for innbyggere over 75 år.

Figur 1 Forenklet prosess for barnehageopptak

 

Menu