Små kommuner først ute med forenklet barnehageopptak

KS – Kommunesektorens organisasjon laget i 2014 en visjon for utvikling av kommunale tjenester. Nå er første tjeneste realisert med et proaktivt barnehageopptak. Nordreisa, Storfjord, Kåfjord, Kvænangen og Skjervøy er først ute, og vil om kort tid sende ut tilbud til sine innbyggere om barnehageplass med forhånds utfylte søknader. Den fungerer selvsagt også på samisk, som er et språk som ofte overses i digitale tjenester.

– Forenklet barnehageopptak gir bedre offentlige tjenester til innbyggerne, reduserte utgifter for kommunene og en enklere hverdag for de kommunalt ansatte, sier daglig leder Aleksander Øines i Digital medarbeider, som har utviklet løsningen sammen med Nordreisa kommune.

Hvordan fungerer løsningen:

  • Barnehageopptaket varsler foreldre/foresatte som har barn i barnehagealder om mulighet for å søke plass ved barnehageopptaket 1. mars. Foreldrene trenger kun å gi informasjon om når de ønsker oppstart i barnehagen for sitt barn og hvor mange dager i uken de ønsker barnehageplass.
  • Etter fristen for hovedopptaket, gjennomfører en algoritme tildeling av barnehageplasser, basert på kriteriene som hver enkelt kommune og barnehage har lagt til grunn for opptaket – såkalt «forklarlig kunstig intelligens.» Hele 70-80 prosent av den manuelle saksbehandlingen forsvinner.
  • Om barnets foreldre/foresatte har søkt om redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid i barnehage, behandler systemet disse søknadene automatisk med oppslag i ligningsopplysninger.
  • Når det nye folkeregisteret blir klart for bruk i 3. kvartal 2020, vil barnehageopptaket automatisk sende informasjon om barnehagesøknad til nye innbyggere med barn i barnehagealder.

 

Utvikling av tjenesten forenklet barnehageopptak er et ypperlig eksempel på hvordan offentlig og privat partnerskap kan fungere.

– Små kommuner har vist seg å ha større vilje til å teste ut nye digitale løsninger, ta raske beslutninger og sette besparelser høyere på dagsorden, sier Øines. – Vi er veldig fornøyd med endelig å kunne tilby en søknadsløsning som nå kan benyttes i hele landet. Innfører kommuner proaktivt barnehageopptak kan en media kommune på 5000 innbyggere spare inn opptil et halvt årsverk, sier Øines.

Barnehagesøknad.no forventes å bli den første tjenesten som inngår i «Livshendelsene» fra Digitaliseringsdirektoratet (www.digdir.no) Tjenesten bruker nasjonale og kommunale fellesløsninger som Folkeregisteret, Kontakt- og reservasjonsregisteret, KS FIKS, Det Offentlige Kartgrunnlag og Barnehagefakta.no. Sammenstillingen av data som kommunen allerede har tilgjengelig digitalt, gjør at innbyggere ikke trenger å oppgi informasjon som allerede finnes registrert i aktuelle registre.

 

  • Smartbarnehageopptak.no har integrasjoner mot økonomisystemer for fakturering og eksisterende systemer for barnehageadministrasjon for overføring av informasjon om barnehageplasser, barn og foresatte.

Kontaktinformasjon:

Daglig leder i Digital medarbeider Aleksander Øines på mobil 90199899 og Aleksander.oines@digitalmedarbeider.no eller

Salgsleder Jan Fongen  på mobil 97602617 og jan@digitalmedarbeider.no

Menu