Vår første tjeneste er på lufta i Nordreisa og Skjervøy kommune

Nå trenger ikke lenger
innbyggerne å huske å søke om barnehageplass, forhåndsutfylt, men ikke
ferdigutfylt, søknad kommer automatisk til innbyggere i målgruppen! På samme
måte som skattemeldingen kommer søknaden forhåndsutfylt, men ikke ferdigutfylt,
hvor en del opplysninger rundt foresatte og barn er forhåndsutfylt.

Mer tilgjengelige tjenester til innbyggerne
Nytt av året er at innbyggere mottar påminnelse om søknad, hvor kommunen kommuniserer direkte med innbyggere via digital postkasse. Tidligere har slike påminnelser blitt annonsert via lokalaviser og på kommunens hjemmesider, og innbygger har selv vært ansvarlig for å ta initiativ til å søke.

Bedre opplevd kvalitet for brukerne
Tidligere var søknadsskjemaet innbygger benyttet syv sider, og alt måtte fylles ut manuelt. Nå kommer skjemaet forhåndsutfylt med informasjon kommunen allerede har tilgjengelig, som for eksempel navn og adresse på foresatte. Skjemaet er på en side og gjør det enklere å prioritere ut fra forhåndsutfylte barnehagelister.

Enklere og mindre ressurskrevende arbeidshverdag for de ansatte Informasjon legges inn i relevante fagsystemer automatisk, uten behov for manuell innføring av ansatte. Alle deler av søknadsprosessen er automatisert, bortsett fra tildelingsmøtet hvor barnehagestyrer møtes for å fordele barnehageplasser basert på regler/vedtekter, erfaringer og skjønn.

Første kommuner til å ta i bruk løsningen
Nordreisa kommune og Skjervøy kommune er de første kommunee i landet til å sende ut automatisk forhåndsutfylt barnehagesøknad til sine innbyggere, i god tid før søknadsfristen 1. mars.

Les mer her

Menu