Enklere innbyggertjenester, redusert menneskelig innsats

Små kommuner først ute med forenklet barnehageopptak

Nordreisa kommune tar i bruk kunstig intelligens – ny versjon av forenklet barnehageopptak

Digital Medarbeider har lansert tjenestebutikk

Teknologitrender kan ikke redde oss

Proaktive tjenester er framtiden!

Vår første tjeneste er på lufta i Nordreisa og Skjervøy kommune

En enkel beskrivelse på hvordan vi i Digital Medarbeider AS jobber

Tre gode tips til digital utvikling i helse- og omsorgsektoren

Robotene etterlyses – her er de!

Invitasjon til webinar: 3 gode råd til digital utvikling innen helse og omsorg

Menu